SERVICES - PASLAUGOS - УСЛУГИ

ENGLISH
There are 3 basic services that we currently provide:
  1. Appeal to the European Court of Human Rights (Strasbourg) after losing before the final instance in your State. There is a deadline of 6 months that will soon be reduced to 4 months.
  2. Appeal to the United Nations Human Rights Committee after losing before your internal Supreme Court. In case if you are from a Council of Europe country, you may first appeal to the European Court of Human Rights, and if Strasbourg does not help, then go higher to the UN.
  3. Tax Planning in the Principality of Andorra and in the Isle of Sark.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVIŠKAI
Mes teikiame tris pagrindines paslaugas:
  1. Skundai Europos žmogaus teisių teismui (Strasbūras) po to, kai pralaimėjote Aukščiausiajame teisme, Vyriausiajame administraciniame teisme arba kitoje paskutinėje instancijoje. Pareiškimui pateikti yra 6 mėnesių terminas, kuris bus sutrumpintas iki 4 mėnesių (atsargiai – nepraleiskite).
  2. Skundai į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetą. Rekomenduojama naudoti tuo atveju, jeigu pralaimėjote Strasbūre, bet galima kreiptis ir iš karto po Lietuvos teismų.
  3. Mokesčių planavimas Andoros Kunigaikštystėje ir Sarko saloje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПО-РУССКИ
Мы предоставляем три основные услуги:
  1. Жалобы в Европейский суд по правам человека (Страсбург) после того, как проиграли дело в последней инстанции в своем государстве. Жалобы надо подготовить в течении 6 месяцев. Осторожно - скоро термин будет сокращен до 4 месяцев.
  2. Жалобы в Комитет по правам человека ООН. Если вы из государства члена Совета Европы - рекомендуется сначала обратиться в Страсбург и, если там вам не помогли, тогда в ООН. Если вы из Казахстана, Киргизии, Беларуси или другого государства, не входящего в Совет Европы, тогда после национального уровня у вас прямая дорога в ООН.
  3. Налоговое планирование в Княжестве Андорра и на острове Сарк.

Aucun commentaire: