28 févr. 2018

Europos žmogaus teisių teismas apgynė nacių ministro "garbę"

Vakar Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) atmetė Vytauto Petkevičiaus dukros Liudos Petkevičiūtės skundą dėl knygos “Durnių laivas” draudimo. Knyga yra uždrausta Lietuvoje dėl to, kad joje rašoma, kad Vytautas Žemkalnis-Landsbergis buvo “Hitlerio draugu”, šaržuojant teigiama, kad jis bendradarbiavo ir su KGB.
Teiginys, kad Vytautas Žemkalnis-Landsbergis buvo “Hitlerio draugu” remiasi tuo, kad jis iš tiesų buvo Lietuvos nacių vyriausybės komunalinio ūkio ministras. Teiginys, kad jis bendradarbiavo su KGB remiasi tuo, kad Sovietų Sąjungos valdžios organai jam leido grįžti į Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo pabaigos.
EŽTT savo nutarime rašo (§§ 68-72, 77), kad neįrodyta, jog Žemkalnis-Landsbergis buvo Lietuvos nacių vyriausybės komunalinio ūkio ministras. Kitaip tariant, Strasbūro Teismas padarė faktinę klaidą. Todėl rašytojo šeima artimiausiu metu apskųs šį sprendimą aukščiau. 
Iš EŽTT nutarimo kalbos kultūros matoma, kad jį surašė lietuvis. Greičiausia faktinė klaida dėl to ar V. Žemkalnis-Landsbergis buvo Lietuvos nacių vyriausybės komunalinio ūkio ministras įsivėlė dėl Lietuvos teisėjo Egidijaus Kūrio neteisingai pateiktų kolegoms duomenų.
1941-06-25 Lietuvos nacių vyriausybė paskelbė “Žodį į tautą”, kuriame yra sekantis tekstas: “Su ypatingu dėkingumu vertiname vokiečių nesulaikomos kariuomenės žygį į Rytus. [...] Šitas vokiečių tautos vado Adolfo Hitlerio sumanytas, nacionalsocializmo įkvėptas, narsiosios armijos vykdomas žygis yra milžiniškos reikšmės naikinant barbariškąjį, antikultūrinį, antižmonišką antplūdį, kuris yra paskandinęs skurde apie 200 milijonų žmonių. Mums, kurie visą laiką buvome ribose tarp dviejų pasaulių, kurie metus su viršum buvom bolševizmo niokojami, ši pasaulinio masto Hitlerio misija ir jos reikšmė gali būti labai gerai suprantama, teigiamai vertinama ir nuoširdžiai remiama.”
Lietuvos nacių vyriausybė taip pat priėmė Deklaraciją ūkiniais ir socialiniais reikalais, kurios 3 punktas nustato, kad Sovietų nacionalizuota nuosavybė negali būti grąžinta asmeniui, jeigu jis yra žydų tautybės. 1941-06-26 Lietuvos nacių vyriausybė kreipėsi į vokiečių generolą von Pohl’į su prašymu sustiprinti Lietuvos “valymą” nuo “žydų gaujų”. 1941-06-30 Lietuvos nacių vyriausybė priėmė nutarimą: “Žydų koncentracijos stovyklos steigimui pritarti”. Konclagerio ir getų administravimas buvo pavestas būtent Komunalinio ūkio ministerijai, kuriai vadovavo ponas Landsbergis.
1941-08-01 Lietuvos nacių vyriausybė priėmė “Žydų padėties nuostatus”, kur konstatuota: „Ministerių Kabinetas, atsižvelgdamas į tai, kad žydai ištisus šimtmečius išnaudojo lietuvių tautą ekonomiškai, smukdė ją morališkai, o pastaraisiais metais prisidengę bolševizmo skraiste kovą prieš Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių tautą plačiausiai išvystė, ir siekdamas užkirsti kelią šiai žalingai žydų veiklai bei apsaugoti lietuvių tautą nuo kenksmingos jų įtakos – nutarė priimti šiuos nuostatus […]“. 
Per pirmuosius 6 nacių okupacijos mėnesius buvo sušaudyti 101 996 žydai. 
Dabartinė LR Vyriausybė pateisina visą Lietuvos nacių vyriausybės veiklą ir neigia holokaustą. Adolfo Hitlerio gimtinėje Austrijoje holokausto neigimas baudžiamas laisvės atėmimu iki 20 metų (Nacionalsocializmo draudimo įstatymo 3g str.). 

Aucun commentaire: